Oferta

Specjalizacje

Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc

Konsultacje psychologiczne (stacjonarnie/online)

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem w określeniu tego, co dzieje się u Ciebie tu i teraz.
Jakie masz potrzeby? Z czym się obecnie mierzysz? Co sprawia Ci problem? Co stanowi trudność?

Ta forma pomocy nastawiona jest na terapię krótkoterminową od 2 do 10 sesji, które w swoim założeniu mają wesprzeć Cię w borykaniu się z takimi problemami jak:

 • nadmierny stres,
 • wypalenie zawodowe,
 • trudności w wyrażaniu siebie
 • problemy w relacjach z partnerem, dzieckiem lub współpracownikiem
 • poczucie zagubienia, brak sensu

Oferuję pomoc w:

 • nazwaniu tego, czego obecnie doświadczasz
 • wyrażaniu swoich myśli i uczuć
 • przyjrzeniu się z „lotu ptaka” swoim doświadczeniom
 • rozeznaniu we własnych przekonaniach i wartościach
 • poszukiwaniu rozwiązań

Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera

Ustawienia systemowe to forma terapii krótkoterminowej. Problem, z którym się mierzysz może być rozwiązany podczas kilku, a nawet jednego spotkania. Ustawienia są metodą głęboko transformacyjną. 

Pracujemy na tzw. „polu klienta”, czyli na mentalnym polu Twoich doświadczeń osobistych, takich jak:

 • problemy okołoporodowe
 • wszelkie traumy (wieku dziecięcego i dorosłego)
 • trudne relacje (z bliskimi, w sferze zawodowej czy wobec takich aspektów życia jak miłość, zdrowie, pieniądze)
 • problemy zdrowotne
 • zaburzenia emocjonalne
 • przeżyte wypadki
 • doświadczone straty (osób bliskich, majątku, pracy zawodowej itp.)


jak również:

 • traumy rodzinne (śmierć dziecka, choroba, wszelkie straty materialne i niematerialne)
 • traumy powojenne
 • wysiedlenia
 • wszystko to, czego doświadczyli nasi przodkowie (to co trudne i to co wzmacniające)

Jak wygląda ustawienie systemowe grupowe

Po wstępnej rozmowie wybierzesz wśród uczestników warsztatu reprezentantów swojej rodziny i ustawisz ich w przestrzeni. Osoby te podczas ustawienia odczuwają rzeczywiste emocje lub symptomy chorób postaci, które reprezentują.

Prowadzący obserwuje zachowania i odczucia reprezentantów, które ujawniają zależności rządzące w Twojej rodzinie. Następnie terapeuta szuka odpowiednich posunięć tak, aby doprowadzić do równowagi w systemie. Może np. przestawić kogoś z reprezentantów, aby doszło do pojednania, porozumienia między członkami rodziny.

Często reprezentanci zupełnie nieświadomie sami podejmują takie kroki i dążą do harmonii. W efekcie zmian ustawienia poczujesz się wzmocniony i odczujesz poprawę jakości życia, która wzmocni się jeszcze z upływem czasu.

Jak wygląda ustawienie systemowe indywidualne

Odbywa się w gabinecie psychologa lub online, w relacji 1:1. Po omówieniu zagadnienia terapeuta podejmuje się reprezentacji odpowiednich osób z systemu. Może to uczynić korzystając z gotowych kartek bądź za pomocą figurek lub wskaźników.

Dobór metody nie ma większego znaczenia, podlega Twojej decyzji lub intuicyjnego wyczucia terapeuty. Ustawienie tego typu ma równą wartość jak ustawienia grupowe. Czasem może okazać się korzystniejsze dla osób wybierających z osobistych powodów pracę indywidualną.

Tą metodą terapii pomogę Ci w:

 • sięgnięciu do źródła problemu
 • pojednaniu z osobami, z którymi jesteś w konflikcie
 • poprawie zdrowia w obszarze somatycznym
 • pozbyciu się napięć, lęku i fobii
 • przyjęciu właściwej roli w rodzinie, pracy zawodowej czy społeczeństwie
 • zdobyciu odwagi w kreowaniu swojego życia

 

Coaching

Głównym założeniem coachingu jest ugruntowane przekonanie, że posiadasz wystarczające zasoby i niezbędną wiedzę do rozwiązywania problemów i stawiania czoła wszelkim wyzwaniom. To Ty jesteś ekspertem w kwestii własnego życia.

Moja rola to, za pomocą odpowiednich pytań oraz narzędzi coachingowych, towarzyszyć Ci w osobistym procesie zmiany. To droga do siebie i w zgodzie z samym sobą. Podczas sesji skupiam się na podążaniu za Tobą, zachowując uważność w relacji.

Narzędzia pracy coacha:

 • wizualizacja zmiany, praca z obrazem karty Point of You
 • coachingowe modele pracy z celami; SMART, GROW
 • praca nad zmianą przekonań – 5 pytań myślenia Maultsby’ego:
  1. Czy to przekonanie jest oparte na faktach?
  2. Czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie?
  3. Czy to przekonanie pozwala mi osiągać bliższe i dalsze cele?
  4. Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać?
  5. Czy to przekonanie pozwala mi czuć się tak, jak chciałabym lub chciałbym się czuć?

Coaching nie jest terapią i jest skierowany do osób zdrowych, chcących poprawić jakość życia w obszarze osobistym, zawodowym i społecznym.

Przykładowo poruszane tematy do pracy indywidualnej:

 • eksploracja mocnych stron
 • planowanie – wizja przyszłości
 • realizacja osobistych celów
 • poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
 • innowacyjność w zespole zawodowym
 • poczucie sprawczości, poczucie wpływu
 • sposoby radzenia sobie
 • poprawa jakości osobistych relacji

 

Tutoring

Kierowany jest w szczególności do ludzi młodych, wkraczających w dorosłość, stojących przed wyzwaniami,
jakie niesie ze sobą życie. Coaching koncentruje się głównie na rozwoju osobistym, a tutoring ma na celu wspierać nabywanie wiedzy.

Celem tutoringu jest poszerzenie Twojej świadomości, odkrycie Twoich mocnych stron, postawienie celów i ich realizacja.

Proces tutorski to cykl 6-10 spotkań, które opierają się głównie na rozmowie, zadawaniu pytań i doborze odpowiednich ćwiczeń.

Obszary merytoryczne:

 • wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • wybór szkoły lub uczelni
 • doradztwo edukacyjne, zawodowe
 • umiejętności społeczne
 • komunikacja
 • relacje w grupie
 • tożsamość
 • osobiste cele
 • potencjał, mocne strony, zasoby
 • system wartości, wewnętrzne przekonania
 • pasje, zainteresowania
 • motywacja
 • radzenie sobie ze stresem